Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1842
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
17853222: Adam Ján Ing. - SIGNO
33577382: Adam Struhárňanský
40661806: Adam Vojtek
32670133: Adela Vicencová
31623484: ADEX, s.r.o.
31592074: ADREKO,spol. s r.o.
43678131: Adrian Ďurík - DURAD
43709974: Adrian Kubalík
36394424: AFE Foundry, s.r.o.
34385215: Agneša Kuková - DARČEK
35677392: Agneša Líšková,zubný technik
43154000: Agneša Raffajová
36395897: AGRÁRNA SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
36379212: Agrima, s.r.o.
36408140: Agromäso, družstvo
31576168: AGROSTAV, a.s. "v konkurze"
37135091: Alena Kračmerová - A.K.-Krajčírstvo
43254772: Alena Matejovičová
33930643: Alena Matúšová
10961062: Alena Michalková - MIDA