Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1842
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
41838343: Andrea Čelestiaková
37404806: Andrea Eugelová - ADEX
43188451: Andrea Fabianová
41416805: Andrea Janíková
34703888: Andrea Kurhajcová - Grafické štúdio
32648561: Andrej Bella - Elektro-blesk
44846509: Andrej Farbák
44064098: Andrej Krám
44061242: Andrej Maťovčík
41900472: Andrej Orich
43752870: Andrej Sleziak
37134531: Aneta Melišíková- ELITE MODE
34382917: Anežka Hučková - GRAFICPRINT
35661631: Anna Ballová - Súkromná zubná technika
31083129: Anna Gáborová
30493013: Anna Kadlčíková
35677465: Anna Karpeľová,zubný technik
44436262: Anna Kubíková ARANŽÉRSTVO ANKA
10870806: Anna Machunková
41526503: Anna Pniaková