Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Sociálna práca bez ubytovania
Ostatná sociálna práca bez ubytovania
Denná starostlivosť o deti
Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n.

Ostatná sociálna práca bez ubytovania

Počet firiem: 31
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
43926207: Adriana Ogureková
37983920: Agentúra podporovaného zamestnávania v Martine, n.o.
40991865: Andrea Žajdlíková
37983997: Centrum dobrovoľníckej služby zdravotne postihnutých, n.o.
00516970: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
37983318: CHRISTIAN EDUCATION ENTERPRISE, n.o.
37977831: DÚHA - Fond na podporu Detského domova a DSS pre deti v Martine, n.f.
42168368: LIPA - pomoc deťom z Domova v Necpaloch, n.f.
36149802: LIPKA - Fond na podporu Detského domova v Necpaloch, n.f.
44061251: Lucia Jesenská
44304374: Ľudmila Kapustová JAS
37977733: Matra, n.o.
37805151: Nadácia Dr. Jozefa Lettricha
42062110: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA
35651539: Nadácia na podporu hokejového športu pre žiakov ŠHT ročník 84/85 Základnej školy, ul.Gorkého, Martin
00630357: Nadácia Poškodenia mozgu a miechy
31915639: Nadácia pre rozvoj neurochirurgie
31914411: Nadácia pre rozvoj stomatológie a tvárovo-čeľustnej chirurgie
35659254: Nadácia pre zahraničné štúdiá
31898131: Nadácia Svätého Ondreja